panerai watches replicas Stichting Allure

Klachtenprocedure

Stichting Allure heeft een door de GMR vastgestelde klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat klachten rechtstreeks besproken en opgelost worden met betrokkenen. Lukt dat niet dan is de beschreven klachtenprocedure te volgen om tot een oplossing van het probleem te komen.