Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht houdt volgens moderne governance principes toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Allure. Het College van Bestuur/algemeen directeur legt volgens een vastgestelde verantwoordingscyclus verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

De heer R.J. Piet

Mevrouw S. van der Linden

Mevrouw Drs. Y.C.M. Clee

 

 

   

  

 

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de Allure scholen, directie en College van Bestuur bij de uitoefening van hun taken. De bezetting bestaat uit een Management Assistent, Medewerker Onderwijskwaliteit, Medewerker HRM, Huisvestingsmanager, Control ... Lees verder >>

Nieuwkomers in West-Friesland

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2019-2020. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Geadviseerd wordt om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. De specifieke vakantiedagen staan in de schoolgids en op de website van de school.

 

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen een adviesdata. Scholen mogen daarvan afwijken. Het ministerie en wij als stichting adviseren om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

 

 2 Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

 

Schoolvakanties 2019– 2020

Herfstvakantie             19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie              21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie 1     15 februari t/m 23 februari 2020

Meivakantie 2              25 april t/m 3 mei 2020

Zomervakantie            4 juli t/m 16 augustus 2020

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.