Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
Onze Visie

Grensverleggend leren 

Het onderwijs dat Allure wil bieden zorgt ervoor dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om grensverleggend te leren. Leerlingen worden uitgedaagd om de grenzen van hun talenten op te zoeken.

 

Een kind heeft meer kenmerken dan alleen cognitiviteit 

De scholen van Allure richten zich niet alleen op de ontwikkeling van de cognitieve talenten. Er is aandacht voor de brede vorming. Allure wil de kracht van de verschillen benutten. Diversiteit als meerwaarde.

 

Een veilige leeromgeving 

Allure staat voor veiligheid en geborgenheid omdat een omgeving met die eigenschappen positieve invloed heeft op leren.

  

Ouders zijn een onmisbare partner 

Zonder betrokken ouders is het een moeilijke opgave om kinderen zich te laten ontwikkelen. De school kan het niet alleen. Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.

  

Blijvende focus op professionele ontwikkeling 

Onderwijs is een moeilijk vak dat hoge eisen stelt aan alle medewerkers. Allure investeert elk jaar in de professionele ontwikkeling van medewerkers. Alleen medewerkers die hoogwaardig zijn opgeleid en zich blijven professionaliseren kunnen de hoge pedagogische en onderwijskundige ambities waarmaken die Allure nastreeft.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de Allure scholen, directie en College van Bestuur bij de uitoefening van hun taken. De bezetting bestaat uit een Management Assistent, Medewerker Onderwijskwaliteit, Medewerker HRM, Huisvestingsmanager, Control ... Lees verder >>

Nieuwkomers in West-Friesland

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2019-2020. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Geadviseerd wordt om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. De specifieke vakantiedagen staan in de schoolgids en op de website van de school.

 

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen een adviesdata. Scholen mogen daarvan afwijken. Het ministerie en wij als stichting adviseren om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

 

 2 Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

 

Schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie          12 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie            21 december 2020 t/m 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie    22 t/m 28 februari 2021
Meivakantie              26 april t/m 9 mei 2021
Zomervakantie        12 juli t/m 22 augustus 2021
 
 
 
 

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.