Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
Netwerken

Om kennis over te brengen en ervaringen te delen zijn er binnen Stichting Allure diverse netwerken opgericht o.a.; Netwerk Hoogbegaafdheid, Netwerkgroep Kleuters, Netwerkgroep 3, Netwerkgroep 8,

IB- netwerk en ICT- netwerk.  

 

IB- netwerk

Op iedere Allure school hebben één of meer leerkrachten de rol van Intern Begeleider (IB-er). De IB-er heeft een belangrijke taak in de aansturing en coördinatie van de leerlingenzorg op school. De IB-er ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van het leerlingvolgsysteem, het opstellen van handelingsplannen en bij allerlei andere zaken m.b.t. de leerlingenzorg. De groep Interne Begeleiders binnen Stichting Allure vormt samen het IB- netwerk. Dit netwerk komt een keer per zes weken bijeen waarbij afstemming en een verdere professionalisering van de begeleiding en leerlingenzorg de onderwerpen zijn. 

 

ICT- netwerk

Elk school binnen onze stichting heeft een of twee ict- coördinatoren. De ict-ers komen een aantal keer per jaar bij elkaar in een ICT- netwerk bijeenkomst. Er wordt dan gesproken over de ICT- ontwikkelingen binnen onze stichting, hoe we kunnen aansluiten bij het beleidsplan en de daarbij behorende indicatoren.

De ict-ers dragen zorg voor de infrastructuur, beheer en deskundigheidsbevordering op de scholen, zodat ICT het onderwijs- en leerproces kan verbeteren en educatieve meerwaarde biedt. Tevens zoeken we samenwerking tussen de scholen om te leren van elkaars kwaliteiten. 

 

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de Allure scholen, directie en College van Bestuur bij de uitoefening van hun taken. De bezetting bestaat uit een Management Assistent, Medewerker Onderwijskwaliteit, Medewerker HRM, Huisvestingsmanager, Control ... Lees verder >>

Nieuwkomers in West-Friesland

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2019-2020. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Geadviseerd wordt om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. De specifieke vakantiedagen staan in de schoolgids en op de website van de school.

 

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen een adviesdata. Scholen mogen daarvan afwijken. Het ministerie en wij als stichting adviseren om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

 

 2 Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

 

Schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie          12 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie            21 december 2020 t/m 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie    22 t/m 28 februari 2021
Meivakantie              26 april t/m 9 mei 2021
Zomervakantie        12 juli t/m 22 augustus 2021
 
 
 
 

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.