panerai watches replicas Stichting Allure

Over ons

Bij Allure staat leren centraal. Voor onze leerlingen, maar ook voor onze onderwijsprofessionals zelf.

Binnen onze scholen krijgen collega’s en leerlingen ruimte voor eigen inbreng en voor zelfsturing.

We benutten talent en creëren ruimte voor groei. In Ons Plan 2.0 zijn onze missie, visie en doelen uitgewerkt.

Ons plan

Wij zijn trots op onze democratische organisatie. Dit zijn onze uitgangspunten:


Reflectie is een kernwoord voor alle handelingen.


Doen wat je zegt en zeg wat je doet
in het kader van voorspelbaarheid en
transparantie.


‘Wie het weet mag het zeggen’ in plaats van ‘Wie de baas is mag het zeggen.’

Lees meer

GPS scholen

GPS staat bij ons voor ‘Goed Presterende Scholen’. Scholen die het beste onderwijs willen bieden voor alle leerlingen. Hiervoor ontwikkelen scholen een collectieve visie op leren, leren organiseren, professionaliteit en veranderen. GPS-scholen hebben een cultuur waar iedereen wordt betrokken bij de ambitie, visie en doelstellingen van de organisatie.

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ons nieuws

Dit is de plek waar je ons nieuws van deze periode kunt zien en/of waar je kunt ontdekken waar onze scholen, onze kinderen en onze ouders zich mee bezig houden.

Onze Organisatie

Onze organisatie kent vele gezichten. Naast al onze medewerkers op onze scholen, ondersteunen deze collega's de scholen vanuit
het bestuurskantoor. Hier zie je wie dat zijn en wat ze doen.

Odette Meskers

College van bestuur

Liesbeth Bruin

Waarnemend bestuurder

Marjolein Schilder

Management Assistent

Wendy Tol

Medewerker Onderwijskwaliteit & Ontwikkeling

Koos Schipper

Medewerker HRM

Anja van der Stam

Medewerker HRM

Lotte Nijsse

Medewerker PR

Victor Reinders

Bedrijfsvoering

Raad van Toezicht

De Raad houdt toezicht op de lange termijn van onze organisatie.
De exacte taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in onze statuten.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:

Anneke Kaijer

Karen Houwen

Ton Heijnen

Answerd Beuker

Robbert Jan Piet

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De leden van onze GMR oefenen samen invloed uit op de beslissingen rond uiteenlopende onderwerpen
die binnen de stichting kunnen spelen. Met elkaar hebben wij oog voor de verschillende belangen van
onze kinderen, ouders en medewerkers.

Peter Steltman

Oudergeleding & Voorzitter

Vacature

Oudergeleding

Marit van Geen

Personeelsgeleding

Sandra Bakker

Personeelsgeleding

Stephanie de Kroon

Personeelsgeleding

Erna Lammerts

Personeelsgeleding

Nikki van Mourik

Oudergeleding

Vacature

Oudergeleding

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Beleid dat al onze Allure-scholen aangaat, wordt op stichtingsniveau samen met alle schoolleiders opgesteld en met de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad besproken. Onze GMR wordt bijgestaan door een professionele, aangestelde secretaris.

Heb je een vraag voor de GMR of denk je erover om je aan te sluiten?
De GMR is bereikbaar via: gmr@stichtingallure.nl

Onze Downloads

Ons Plan

CAO-2023-2024

Jaarverslag 2023