Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
Ouderinformatie

Om kinderen binnen de Allure scholen een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden staat op deze speciale pagina voor ouders informatie die dat mede moet waarborgen. 

 

Ouderbetrokkenheid

De scholen van Allure staan voor een ouderbetrokkenheid waarbij het gaat om de actieve belangstelling van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, thuis en op school. Partnerschap (tussen ouders en school) is hierbij het sleutelwoord. De ouders en de school hebben elkaar nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Samen kunnen zij daaraan bijdragen, onder andere door met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat bevordert niet alleen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen, maar werkt ook door in de kwaliteit van de school. U kunt als ouder op allerlei manieren betrokken zijn bij het onderwijs van uw kind. Vaak staat hierover informatie op de website van de scholen, in de schoolgids of in de nieuwsbrieven die de school verspreidt.

 

Klachtenprocedure  

Stichting Allure heeft een door de GMR vastgestelde klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat klachten rechtstreeks besproken en opgelost worden met betrokkenen. Lukt dat niet dan is de beschreven klachtenprocedure te volgen om tot een oplossing van het probleem te komen. (zie hiervoor Veiligheidsplan Allure) 

 

Passend onderwijs

Scholen zijn verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om dit te realiseren werken scholen in de regio samen. Kan een school geen passend onderwijs bieden, dan wordt binnen het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop een andere school gezocht die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. Hieronder vindt u de informatiebrochure inzake Passend Onderwijs.

 

Brochure Passend Onderwijs

Indien u verder nog vragen heeft over Passend Onderwijs, verwijzen wij u graag naar de informatiepagina 'ouders en leerlingen' van Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop (website Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop)

Protocollen

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Ouderinformatie

Om kinderen binnen de Allure scholen een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden staat op deze speciale pagina voor ouders informatie die dat mede moet waarborgen. 

 

Ouderbetrokkenheid

< ... Lees verder >>

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2018-2019. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakan ... Lees verder >>

Schoolopbrengsten Allure

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.