Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
Bekijk hier alle protocollen en lees meer........

Beleidsplan fysieke & Sociale veiligheid klik hier 
Klachtenregeling klik hier
Regeling toelating, schorsing & verwijdering klik hier en voor het stroomschema aanmedelding klik hier
Discriminatie klik hier
Seksuele intimidatie klik hier
Informatieverstrekking & Beslissingsrecht gescheiden ouders klik hier
Leerlingvervoer & Veiligheid klik hier
Verdriet & Rouw op school klik hier  
Medicijnverstrekking & Medische handelingen klik hier
Pesten klik hier
Incidentenregistratie klik hier
Huiselijk Geweld & Kindermishandeling klik hier
Ouderprotocol klik hier     

Veiligheidsplan Allure

Ouderinformatie

Om kinderen binnen de Allure scholen een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden staat op deze speciale pagina voor ouders informatie die dat mede moet waarborgen. 

Ouderbetrokkenheid

De scholen v ...

Notulen GMR

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2017-2018. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakan ...

Schoolopbrengsten Allure

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.