Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
GMR

Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)?

Onder Allure, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs vallen 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Opmeer en Koggenland. 

 

Beleid dat alle scholen aangaat, wordt op stichtingsniveau samen met alle schooldirecteuren opgesteld en met de GMR besproken. De uitvoering van het beleid en de gevolgen voor de individuele scholen worden binnen de school door de directeur met de MR besproken.

 

De GMR bestaat uit 8 personen, 4 namens de ouders en 4 namens het personeel van Allure.

 

Voor vacatures in één van de clusters, kunt u zich aanmelden middels het formulier "Kandidaatstelling GMR", klik hier, en kunt u mailen aan gmr@stichtingallure.nl 

 

De GMR wordt bijgestaan door een professionele secretaris die niet wordt gekozen, maar is aangesteld, te weten Willy Koster- Langerak.

 

De GMR is te bereiken via E-mail: gmr@stichtingallure.nl

 

Cluster A, Medemblik  

Astrid Steenman, Derk van Zon, Barbara Bisschop

 

Cluster B, Koggenland

Raimond Punt, Heidi de Heer, Dolf Rientjes (voorzitter)

 

Cluster C, Opmeer

Vacature voor de personeelsgeleding per eind 2017

Vacature voor de oudergeleding

 

Documenten van de GMR

Onderstaand de verschillende documenten die betrekking hebben op de GMR:

- statuten GMR klik hier

- reglement GMR klik hier

- huishoudelijk reglement GMR klik hier

- jaarverslag GMR 2016-2017 klik hier

- jaarplan GMR 2017-2018 klik hier

- agenda GMR vergadering 26 september 2017 klik hier

- notulen GMR vergadering 26 september 2017 klik hier 

- agenda GMR vergadering 28 november 2017 klik hier

- agenda GMR vergadering 6 februari 2018 klik hier

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de Allure scholen, directie en College van Bestuur bij de uitoefening van hun taken. De bezetting bestaat uit een Management Assistent, Medewerker Onderwijskwaliteit, Medewerker HRM, Huisvestingsmanager, Control ...

Nieuwkomers in West-Friesland

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2017-2018. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Geadviseerd wordt om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. De specifieke vakantiedagen staan in de schoolgids en op de website van de school.

 

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen een adviesdata. Scholen mogen daarvan afwijken. Het ministerie en wij als stichting adviseren om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

 

 2 Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

 

Schoolvakanties 2017 – 2018

Herfstvakantie             21 oktober t/m 29 oktober 2017

Kerstvakantie              23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie 1   24 februari t/m 4 maart 2018

Meivakantie 2              28 april t/m 11 mei 2018

Zomervakantie            21 juli t/m 2 september 2018

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.