Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
GMR

Wat is de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?

Onder Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs vallen 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Opmeer en Koggenland.

 

Beleid dat alle scholen aangaat, wordt op stichtingsniveau samen met alle schooldirecteuren opgesteld en met de GMR besproken. De uitvoering van het beleid en de gevolgen voor de individuele scholen worden binnen de school door de directeur met de MR besproken.

 

De GMR bestaat vanaf het schooljaar 2016-2017 uit 8 personen. 

 

Voor vacatures in één van de clusters, kunt u zich aanmelden middels het formulier "Kandidaatstelling GMR", klik hier, en kunt u mailen aan gmr@stichtingallure.nl 

 

De GMR wordt bijgestaan door een professionele secretaris die niet wordt gekozen, maar is aangesteld, te weten Willy Koster- Langerak.

 

De GMR is te bereiken via E-mail: gmr@stichtingallure.nl

 

Cluster A, Medemblik  

Astrid Steenman, Derk van Zon, Barbara Bisschop

 

Cluster B, Koggenland

Raimond Punt, Dolf Rientjes (voorzitter)

 

Cluster C, Opmeer

Barbara Burggraaf 

 

 

 

Stafbureau - Organigram

 

Geopend:maandag t/m donderdag van 9:00 -17:00 uur. Voor uiterst dringende zaken kunt u bellen naar: 06-10 67 28 14 (S. Beentjes) 

 

Nieuwkomers in West-Friesland

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2017-2018. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Geadviseerd wordt om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. De specifieke vakantiedagen staan in de schoolgids en op de website van de school.

 

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen een adviesdata. Scholen mogen daarvan afwijken. Het ministerie en wij als stichting adviseren om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

 

 2 Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

 

Schoolvakanties 2017 – 2018

Herfstvakantie             21 oktober t/m 29 oktober 2017

Kerstvakantie              23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie 1   24 februari t/m 4 maart 2018

Meivakantie 2              28 april t/m 11 mei 2018

Zomervakantie            21 juli t/m 2 september 2018

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.