Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
GMR

Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)?

Onder Allure, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs vallen 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Opmeer en Koggenland. 

 

Beleid dat alle scholen aangaat, wordt op stichtingsniveau samen met alle schooldirecteuren opgesteld en met de GMR besproken. De uitvoering van het beleid en de gevolgen voor de individuele scholen worden binnen de school door de directeur met de MR besproken.

 

De GMR bestaat uit 8 personen, 4 namens de ouders en 4 namens het personeel van Allure. De GMR wordt bijgestaan door een professionele secretaris die niet wordt gekozen, maar is aangesteld, te weten Willy Koster- Langerak.

 

De GMR is te bereiken via e-mail: gmr@stichtingallure.nl

 

Cluster A, Medemblik  

Derk van Zon, vacature oudergeleding

 

Cluster B, Koggenland

Raimond Punt, Dolf Rientjes (voorzitter)

 

Cluster C, Opmeer

Heidi de Heer, vacature personeelsgeleding, vacature oudergeleding

 

Documenten van de GMR

Onderstaand de verschillende documenten die betrekking hebben op de GMR:

- statuten GMR klik hier

- reglement GMR klik hier

- huishoudelijk reglement GMR klik hier

- jaarverslag GMR 2016-2017 klik hier

- jaarplan GMR 2017-2018 klik hier

- jaarplan GMR 2018-2019 klik hier 

 

- vacature GMR Allure klik hier

- formulier kandidaat personeel GMR klik hier

 

- agenda GMR vergadering 26 september 2017 klik hier

- notulen GMR vergadering 26 september 2017 klik hier 

- agenda GMR vergadering 28 november 2017 klik hier

- agenda GMR vergadering 6 februari 2018 klik hier

- notulen GMR vergadering 6 februari 2018 klik hier

- agenda GMR vergadering 10 april 2018 klik hier

- notulen GMR vergadering 10 april 2018 klik hier

- notulen gezamenlijke avond GMR en MR 17 april 2018 klik hier

- agenda GMR vergadering 19 juni 2017 klik hier

- notulen GMR vergadering 19 juni 2018 klik hier

- agenda GMR vergadering 2 oktober 2018 klik hier

- notulen GMR vergadering 2 oktober 2018 klik hier

- agenda GMR vergadering 11 december 2018 klik hier

- notulen GMR vergadering 11 december 2018 klik hier

- notulen GMR vergadering 29 januari 2019 klik hier

- Agenda GMR vergadering 9 april 2019 klik hier

- Notulen GMR vergadering 9 april 2019 klik hier

- Notulen gezamenlijke bijeenkomst GMR en MR 16 april 2019 klik hier

- Agenda GMR vergadering 11 juni 2019 klik hier

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de Allure scholen, directie en College van Bestuur bij de uitoefening van hun taken. De bezetting bestaat uit een Management Assistent, Medewerker Onderwijskwaliteit, Medewerker HRM, Huisvestingsmanager, Control ...

Nieuwkomers in West-Friesland

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2018-2019. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Geadviseerd wordt om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. De specifieke vakantiedagen staan in de schoolgids en op de website van de school.

 

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen een adviesdata. Scholen mogen daarvan afwijken. Het ministerie en wij als stichting adviseren om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

 

 2 Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

 

Schoolvakanties 2018– 2019

Herfstvakantie             20 oktober t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie              22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie 1   16 februari t/m 24 februari 2019

Meivakantie 2              27 april t/m 5 mei 2019

Zomervakantie            13 juli t/m 25 augustus 2019

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.