Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
Onze Missie

 

 

De missie van Stichting Allure is het leveren van een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van 4- 12 jarigen. Het streven is erop gericht alle leerlingen te laten uitgroeien tot wereldburgers in West- Friesland.  

Stichting Allure wil zich blijvend onderscheiden als een professionele, transparante en daadkrachtige onderwijsorganisatie. Vanuit een sterke gemeenschappelijke visie op onderwijs, vastgelegd in het beleidsplan "Maatwerk in leren" worden kinderen gestimuleerd en begeleid om zich te ontwikkelen tot evenwichtige tieners die zich met voldoende bagage in een toekomstige wereld durven te bewegen.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de Allure scholen, directie en College van Bestuur bij de uitoefening van hun taken. De bezetting bestaat uit een Management Assistent, Medewerker Onderwijskwaliteit, Medewerker HRM, Huisvestingsmanager, Control ...

Nieuwkomers in West-Friesland

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2017-2018. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Geadviseerd wordt om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. De specifieke vakantiedagen staan in de schoolgids en op de website van de school.

 

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen een adviesdata. Scholen mogen daarvan afwijken. Het ministerie en wij als stichting adviseren om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

 

 2 Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

 

Schoolvakanties 2017 – 2018

Herfstvakantie             21 oktober t/m 29 oktober 2017

Kerstvakantie              23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie 1   24 februari t/m 4 maart 2018

Meivakantie 2              28 april t/m 11 mei 2018

Zomervakantie            21 juli t/m 2 september 2018

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.